Τί ψάχνουμε με τα Ριζικά Οικονομικά; What are we looking for with grassroots economics?

Standard

Το ιστολόγιο αυτό ήταν σχεδιασμένο να γίνει ήδη από τον Ιανουάριο 2013, καθυστέρησε όμως για διάφορους λόγους και ξεκινάει τώρα. Η λογική του είναι να αποτελέσει εργαλείο έρευνας και μάθησης, αρχικά για μένα, που προσπαθώ να μάθω οικονομικά εδώ και πολύ καιρό, αλλά και για όποιους/όποιες άλλες νομίζουν πως ο,τιδήποτε σε αυτό το ιστολόγιο μπορεί να τους χρησιμεύσει. Εκείνο που ψάχνω είναι να βρω και να μάθω οικονομική γνώση που υπάρχει γύρω μας, στην καθημερινή ζωή και την ξέρουν πολύ καλά άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν πάει καν στο πανεπιστήμιο, κατανοούν όμως καλύτερα από πολλούς άλλους την πραγματική λειτουργία της οικονομίας ή και γνωρίζουν τρόπους να αντισταθούν στις εκμεταλλευτικές της δομές. Επομένως, δεν είναι μια αναζήτηση γενική και αόριστη, αλλά εκτείνεται σε πεδία της οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής ιστορίας που δεν έχουν μελετηθεί.

Στόχος μάλιστα δεν είναι η γνώση για τη γνώση αλλά να βρεθούν παραδείγματα οικονομικής σκέψης και οικονομικής πρακτικής που να εντάσσονται σε μια συμβιωτική σχέση με τη φύση και στην ιδέα ή επιθυμία μιας ανθρώπινης κοινωνίας χωρίς αδικία και εκμετάλλευση. Δεν περιφρονώ τις θεωρητικές προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς σε ακαδημαϊκό και ιστοριοδιφικό ή κινηματικό επίπεδο, αλλά μήπως δεν έχουμε παρατηρήσει αρκετά, μήπως αγνοούμε ακόμη περισσότερα, μήπως έχουμε αφήσει στην άκρη αυτά που θεωρούμε δεδομένα και καθημερινά, ιδίως συλλογικά επιτεύγματα που για συγκεκριμένους λόγους περιφρονήθηκαν όχι μόνο ως επιτεύγματα αλλά και ως πηγές γνώσης;

Ψάχνω λοιπόν στο τώρα και στο παρελθόν, για ευκολία κοιτάω τα πιο κοντινά μου παραδείγματα αλλά πραγματικά η βιβλιογραφία είναι λειψή, οπότε μελετώ ό,τι βρίσκω για όποια κοινωνία στον κόσμο έχουμε στοιχεία, και γενικώς κάθε βοήθεια και συμβουλή είναι καλοδεχούμενη. Στο μεταξύ, μια και δεν πρόκειται για ιστολόγιο-γυάλα, όλα αυτά που μεταβάλλουν ή βελτιώνουν την πολιτικο-οικονομική μας σκέψη είναι σημαντικά, και κατά καιρούς θα αναρτώνται και εδώ, ειδήσεις και κείμενα.

            This blog was supposed to begin as early as January 2013, however it has been delayed for various reasons and it starts now. The rationale is to provide a tool for research and learning, initially for me, who try to learn economics for a long time, but also for anyone who consider anything on this blog as useful. What I‘m looking for is to find and learn economicl knowledge which exists around us in everyday life and is very well known by people who may not have even gone to university, but they understand better than many others the actual function of the economy oreven know how to resist its exploitative structures. Therefore, this not a general and vague search, but it extends to fields of economic analysis and economic history which have not been studied so far.

The aim is not to find knowledge for knowledge’s sake but to find examples of economic thought and economic practices that are part of a symbiotic relationship with nature and of the idea or desire for a human society without injustice and exploitation. I am not despising the theoretical effortswhich have been made at times and on academic, historian or movement level, but what if we have not enough observed, what if we ignore even more, what if we left aside what we take for granted daily, especially collective achievements which have been despised for specific reasons not only as  achievements but also as sources of knowledge?

Thus,  I’m looking at now and at the past, I look for ease the examples closest to me, but literature is really deficient, so I study what I find for any society in the world we have evidence about, and generally any help and advice is welcome. Meanwhile, since this is not a glass-blog, anything that alters or improves our politicoeconomic thinking is important, and at times news and texts will be posted here as well.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s