Νέα από το Σήατακ -News from Seatac

Standard

Some months only after raising the minimum wage in Seatac, it seems that we have a real multiplier effect. Instead of an economic collapse as neoliberals predicted, we have growth, employment & income growth (although we need to see how this is done, yes, i am not a keynesian). Isnt’ it curious, that the only economic theory that has not any such success to show is the neoliberal?

Μερικούς μήνες αφότου αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στο Σήατακ, φαίνεται ότι έχουμε πραγματικό φαινόμενο πολλαπλασιαστή. Αντί οικονομικής κατάρρευσης όπως προέβλεπαν οι νεοφιλελεύθεροι, έχουμε μεγέθυνση, μεγέθυνση απασχόλησης και εισοδήματος (αν και χρειάζεται να δούμε πώς γίνεται αυτό, ναι, δεν είμαι κεϋνσιανή). Δεν είναι περίεργο, που η μόνη οικονομική θεωρία που δεν έχει να δείξει τέτοια επιτυχία είναι η νεοφιλελεύθερη;

http://www.addictinginfo.org/2014/09/14/15-now-seatac/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s