Σημειώσεις για το Κομμουνιστικό Μανιφέστο των Φ.Ένγκελς & Κ.Μαρξ (Β΄ Σειρά Σχολίων)

Standard

Eπιτέλους, η δεύτερη σειρά σχολίων σχετικά με το Kομμουνιστικό Mανιφέστο !!

Kαταναλώστe υπεύθυνα!

 

https://www.academia.edu/2330015/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A6.%CE%88%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%82_and_%CE%9A.%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE_%CE%92_%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD_-_Notes_part_B_on_the_book_by_F.Engels_and_K.Marx_1948_2008_The_Manifesto_of_the_Communist_Party

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s