Category Archives: Teaching material – Διδακτικό υλικό

Η πατριαρχία ως οικονομικό σύστημα – Συνοδευτικό κείμενο, βιβλιογραφία & διαφάνειες

Standard
Συνοδευτικό κείμενο και βιβλιογραφία για το σεμινάριο της 23.2.2018 στα πλαίσια της Σειράς Σεμιναρίων της Ομάδας Φύλου & Δημοκρατίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ.
Το κείμενο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο. Full text in Greek available at the following link (English text is being translated)
Διαφάνειες στο σύνδεσμο
Slides and bibliography in English at the link
Περίληψη
Το σεμινάριο χρησιμοποιεί φεμινιστικές θεωρίες για να καταδείξει πώς η αντίληψη για το καπιταλιστικό σύστημα που η κυρίαρχη οικονομική θεωρία προωθεί, διαγράφει την βαθειά δομή του καπιταλισμού που είναι η πατριαρχία. Η πατριαρχία είναι οικονομικό και όχι μόνο κοινωνικό σύστημα και οι οικονομικοί της θεσμοί, όπως η ατομική ιδιοκτησία (σε γη και ανθρώπινα σώματα), το κράτος, η θεσμοποιημένη βία ή και το χρήμα στη μορφή που το ξέρουμε σήμερα αποτελούν εξίσου σημαντικούς θεσμούς με την πατρογραμμική-πατροκεντρική καταγωγή. Το σεμινάριο επιχειρεί να εξετάσει την πατριαρχία όχι ως κατάλοιπο του παρελθόντος ή ως ειδικότερο ζήτημα για το οποίο αρμόδιες είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά ως κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο δομείται η οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο η βία και οι διακρίσεις που υφίστανται κοινωνικές ομάδες και άτομα, λόγω έμφυλης ή/και σεξουαλικής ταυτότητας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών ανισοτήτων αλλά και της περιβαλλοντικής καταστροφής, και όχι ζήτημα που αφορά «μειονότητες». Επομένως, η ετεροκανονική αντίληψη για την κοινωνία διατρέχει την δόμηση των κυρίαρχων παραγωγικών σχέσεων. Πολύ περισσότερο, η ίδια ετεροκανονική αντίληψη κατασκευάζει τη φύση ως θηλυκού γένους και αντάξια μεταχείρισης «όπως εάν ήταν γυναίκα», με τρομακτικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, τα ζώα και τα άλλα πλάσματα, αλλά και για τις ίδιες τις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι οικονομικές θεωρίες, ακόμη και οι πιο προοδευτικές μέχρι στιγμής, βλέπουν στη φύση παραγωγικούς πόρους ή μέσα παραγωγής και όχι συστήματα συμβίωσης στα οποία παρεμβαίνουν οι ανθρώπινες κοινωνίες για τους δικούς τους σκοπούς. Το σεμινάριο βασίζεται σε συνεχιζόμενες ερευνητικές μελέτες σχετικά με την πατριαρχική φύση του καπιταλισμού αλλά κυρίως με το πώς η πατριαρχία καθ’ αυτή είναι οικονομικό σύστημα η ίδια, πώς συνυπάρχουν ή συγκρούονται καπιταλιστικά και μη καπιταλιστικά πατριαρχικά συστήματα, και εάν είναι δυνατόν να υπάρχουν μη πατριαρχικές οικονομικές πρακτικές και τί σημαίνει αυτό σήμερα. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση ευρημάτων που αφορούν την νότια βαλκανική ή τον αιγαιακό χώρο, μια και πρόκειται για κοινωνίες που διαφέρουν πολύ από τις αντίστοιχες δυτικο-ευρωπαϊκές, και ακόμη και οι φεμινιστικές θεωρίες που έχουμε για τον καπιταλισμό δεν επαρκούν για την κατανόηση του οικονομικού συστήματος στις περιοχές αυτές.

Globalisation & Public Health – Παγκοσμιοποίηση και Δημόσια Υγεία

Standard

Αυτές είναι οι διαφάνειες, η άσκηση και η βιβλιογραφία για την διάλεξη σχετικά με την Παγκοσμιοποίηση και τη Δημόσια Υγεία, στις 8 Φεβρουαρίου 2017 στη Σχολή Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Υγείας του Πανεπιστημίου του Κόβεντρυ.

This is the set of slides, the exercise and the reading list for the “Globalisation & Public Health” session on February 8th at the School of Nursing, Midwifery & Health of Coventry University.

https://www.academia.edu/32353124/Globalisation_and_Public_Health_slides_exercise_and_reading_list_

 

 

Patriarchy as an economic system – Η πατριαρχία ως οικονομικό σύστημα

Standard

This is the set of slides and the reading list used for the Doctoral Workshop held at CAWR (Coventry University) on January 17th 2017.

Αυτές είναι οι διαφάνεις και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στο διδακτορικό εργαστήριο που έγινε στο CAWR (Παπεπιστήμιο του Κόβεντρυ) την 17 Ιανουαρίου 2017.

 

https://www.academia.edu/30996090/Patriarchy_as_an_economic_system_parts_1-4_and_reading_list_

Colonialism and the economy (Doctoral workshop slides & reading list) – Αποικιοκρατία και οικονομία (διαφάνειες & βιβλιογραφία από το διδακτορικό εργαστήριο)

Standard

Αυτές είναι οι διαφάνειες (5 ενότητες) και η βιβλιογραφία από το εργαστήριο για την σχέση αποικιοκρατίας και οικονομίας, που έγινε την 12.12.2016 στο Πανεπστήμιο του Κόβεντρυ.

This is the set of slides and the reading list for the Doctoral Training Workshop held on 12.12.2016 at Coventry University.

https://www.academia.edu/30831609/Colonialism_and_the_Economy

 

 

 

Discussing resilience in context (slides & reading list) – Συζητώντας για το σθένος μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο (διαφάνειες & βιβλιογραφία)

Standard

This is the slide-series and the reading list for the Seminar “Discussing resilience in context” that was given online for the University of Cantabria. Among other things, this lecture also explains why i translate “resilience” in Greek with a term meaning “strength” [but without aggressive connotations] and not as “sturdiness”.

https://www.academia.edu/30561317/Discussing_resilience_in_context_and_reading_list_

Αυτές είναι οι διαφάνειες και η βιβλιογραφία για το σεμινάριο “Συζητώντας για το σθένος μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο” που έγινε διαδικτυακά για το Πανεπιστήμιο της Καντάμπρια. Ανάμεσα στα άλλα είναι και η εξήγηση γιατί μεταφράσω το resilience ως σθένος και όχι ως ανθεκτικότητα, όπως το βρίσκω συνήθως μεταφρασμένο στα ελληνικά.

Slides & reading list for the 7.11.2016 lecture on ecological economics – Διαφάνειες & βιβλιογραφία για την διάλεξη της 7.11.2016 περί οικολογικών οικονομικών

Standard

Οι διαφάνειες είναι στους συνδέσμους

https://www.academia.edu/30155499/Lecture_of_7.11.2016-Part_I_-_Instituted_inequality_Agriculture_in_capitalism_and_development

https://www.academia.edu/30155529/Lecture_of_7.11.2016_-_Part_I%CE%99_-_Trade_and_its_discontents

https://www.academia.edu/30155540/Lecture_of_7.11.2016_-_Part_I%CE%99I_-_Ecological_economics_in_the_global_capitalist_context

 

και η βιβλιογραφία στο σύνδεσμο

https://www.academia.edu/30155572/Lecture_of_7.11.2016_-_Reading_list_for_ecological_economics

 

The three files of slides are accessible at the links

https://www.academia.edu/30155499/Lecture_of_7.11.2016-Part_I_-_Instituted_inequality_Agriculture_in_capitalism_and_development

https://www.academia.edu/30155529/Lecture_of_7.11.2016_-_Part_I%CE%99_-_Trade_and_its_discontents

https://www.academia.edu/30155540/Lecture_of_7.11.2016_-_Part_I%CE%99I_-_Ecological_economics_in_the_global_capitalist_context

and the reading list is at

https://www.academia.edu/30155572/Lecture_of_7.11.2016_-_Reading_list_for_ecological_economics

 

 

 

Slides from the guest lecture of 31.10.2016 on food security and food sovereignty

Standard

Those are the slides used for the (joint) guest lecture on food security and food sovereignty practices, on October 31st 2016, at Coventry University.

Part I

https://www.academia.edu/29597621/Sotiropoulou_31102016_Part_I_Food_In_security_scenarios

Part II

https://www.academia.edu/29597689/Sotiropoulou_31102106_Part_II_More_Food_Sovereignty_Practices

Part III

https://www.academia.edu/29597706/Part_III_Food_and_Conflict_The_case_of_Halloween

Seminar/Σεμινάριο – Explorations in other economics: Cases, projects and methods/Διερευνήσεις σε άλλα οικονομικά: Περιπτώσεις, ερευνες και μέθοδοι

Standard

Αυτές είναι οι διαφάνειες της εισαγωγικής παρουσίασης, του φυλλαδίου και των δορυφορικών παρουσιάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο της 15.9.2016 στο Κέντρο Αγρο-οικολογίας, Υδάτων & Σθένους (Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ).

https://www.academia.edu/28556217/Explorations_in_other_economics_Projects_cases_and_methods

This is the introductory presentation, handout and satellite presentations for the seminar on Heterodox Economics held at the Centre for Agroecology, Water & Resilience (Coventry University) on September 15th 2016.