Tag Archives: παραμύθι

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ : ΥΠΟΣΚAΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ & ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Standard

Διαθέσιμη ήδη η μετάφραση της μελέτης που παρουσιάστηκε το 2015 στο 3ο Συμπόσιο Eλληνικής Γαστρονομίας
https://www.academia.edu/27443350/%CE%9C%CE%91%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%A3_%CE%A3%CE%A4%CE%91_%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9AA%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3_%CE%A4%CE%97%CE%9D_%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%91_and_%CE%A3%CE%A6%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A5%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%A5_%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D

Cooking struggles in Cretan folktales: Undermining patriarchy & forging solidarity among women

Standard

Finally, the full text of the conference paper is available online

https://www.academia.edu/27163108/Cooking_struggles_in_Cretan_folktales_Undermining_patriarchy_and_forging_solidarity_among_women

Abstract

The paper is part of a larger research project concerning grassroots economics, i.e. theory and practice, which exist among everyday people and communities, in spaces which are more informed by everyday communal life and/or social movements than by established economic thinking. Folktales, therefore, are one among the sources I use for learning and  understanding grassroots economics.
In this paper, I analyse folktales within the framework of capitalist patriarchy having in mind that the folktales draw ideas and resistance stories from social struggles and  arrangements that might be non-capitalist and/or non-patriarchal at the same time. My case studies are various folktales from the island of Crete, Greece, and the main research question is how kitchen work performed by women is valued and perceived through local folktales and how the folk narratives of women’s kitchen tasks raise issues about the possibilities for fighting back patriarchal rules and enhancing solidarity among women.
The next section presents the theoretical framework of analysis and section three explains how folktales function as sources of grassroots economics. The research questions and the method of analysis are presented in section four and section five examines the main themes emerging in Cretan folktales with reference to women’s work and action in the kitchen. In section six I discuss how the themes answer or illustrate better the research questions and the concluding remarks are presented in section seven.

Cooking struggles in Cretan folktales – Μαγειρικοί αγώνες στα Κρητικά παραμύθια

Standard

This the presentation used in the Greek Gastronomy Symposium (Karanou, July 25-26th 2015) and the paper will be uploaded in the following weeks.

The paper examines Cretan folktales as sources of grassroots economics, i.e. as sources of political economic ideas emerging and diffused among local communities in Crete.

https://www.academia.edu/14430381/Cooking_struggles_in_Cretan_folktales_Undermining_patriarchy_and_forging_solidarity_among_women

Αυτή είναι η παρουσίαση που χρησιμοποιήθηκε στο Συμπόσιο Ελληνικής Γαστρονομίας (Καράνου, 25-26 Ιουλίου 2015) και η μελέτη θα αναρτηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

H μελέτη εξετάζει τα Κρητικά παραμύθια ως πηγές ριζικών οικονομικών, δηλαδή ως πηγές πολιτικο-οικονομικών ιδεών που εμφανίζονται και διαδίδονται μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην Κρήτη.

Συμβουλές καμμία; κανείς; Advice anyone?

Standard

[english text follows]

Η κατάσταση μοιάζει ως εξής: πτωχοτάτη πλην τιμιοτάτη (λέμε τώρα) νεαρά θέλει να πάει στο χορό του βασιλιά για να βρει γαμπρό, ει δυνατόν τον βασιλιά τον ίδιο. Ακάλεστη και ανήμπορη βάζει εκεί κάτι γυαλιστερά πράγματα να μοιάζουν με ταφτάδες και καταφτάνει. Στην είσοδο της ζητάνε τίτλους ευγενείας και ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό για την πρόσκληση, δίνει εκεί κάτι τίτλους που της έφτιαξε ένας αγύρτης για την περίσταση (τον πλήρωσε χρυσάφι) και δίνει όλες της τις οικονομίες για να μπει στο πάρτυ.

Στο πάρτυ βέβαια όλα είναι πανάκριβα και μολονότι βασιλικό πάρτυ, γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό (ώστε να μην αδειάσει το βασιλικό ταμείο και καλά). Νερό, ψωμί, μακαρόνια, όλα πανάκριβα, αλλά η πτωχοτάτη έχει τη δυνατότητα να αναπνέει τον ίδιο αέρα με την αριστοκρατία (ο θεός να την κάνει). Στο μεταξύ για να πληρώσει, δανείζεται από κάτι βαρώνους που ξέροντας ότι είναι εκτός σιναφιού και άβγαλτη, της δίνουν λεφτά χωρίς συμβάσεις (ώστε να μην υπάρχουν πειστήρια) αλλά ξέρετε, οι βαρώνοι έχουν φρουρές και αν δεν πληρώσεις…

Τώρα λοιπόν η πτωχοτάτη πλην όχι και τόσο τιμιοτάτη αλλά τέλος πάντων κατα-αδικημένη δεν ξέρει τί να κάνει: χρωστάει τα μαλλιοκέφαλά της, οι βαρώνοι ζητάνε τα λεφτά, οι αριστοκράτες την κοιτάνε περίεργα γιατί τα γυαλιστερά ξεθωριάζουν και αυτή δεν θέλει να αφήσει το πάρτυ γιατί δεν βρήκε ακόμη τον καλό γαμπρό και ο βασιλιάς φαίνεται προτιμά μια ισπανίδα, μια ιταλίδα, μια γαλλίδα, αναποφάσιστος. Εσείς τη συμβουλεύετε αφού έκανε τόσο κόπο και μπήκε σε κίνδυνο να μείνει στο πάρτυ μπας και;

The situation looks as follows: a very poor but very honest (tell me about it) young lady wants to go to the king’s prom find a husband, the king himself if possible. Uninvited and helpless, she puts on shiny things to look like taffeta and arrives to the ball. At the entrance, they ask for her titles of nobility and a not inconsiderable amount for the invitation card, she gives her titles an impostor made for her for the occasion (paid in gold) and gives all of her savings to join the party.

In the party of course everything is very expensive and although it is a royal party, it is done for charity (so that, supposedly, the royal treasury does not get empty). Water, bread, pasta, all are very expensive, but the very poor lady is able to breathe the same air with the aristocracy (may god make them so). In the meantime, in order to pay for all this, she borrows money from some barons who, knowing that she is outside their guild and inexperienced, give her money without contracts (so that there is no evidence) but you know, the barons have guards and if you do not pay …

Now the very poor but not so honest but anyway under-injustice young lady does not know what to do: she owes for twelves lives, the barons ask for their money, the aristocrats look weirdly at her because the shiny things faded and she does not want to leave the party because she has not yet found a good groom and the king seems to prefer a Spaniard, an Italian, a French, indecisive. Do you advise her after doing so much effort and going at risk to stay at the party just hoping?

“Η Χιονάτη και η άλλη”, επιτέλους ξανά στα ελληνικά διορθωμένο!

Standard

Μετά από πολύ καιρό εδέησα να ανεβάζω ξανά τη μετάφραση της μελέτης για τη Χιονάτη, έχοντας κάνει διάφορες διορθώσεις που δεν είχαν γίνει στην αρχική ανάρτηση. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τη μελέτη εδώ https://www.academia.edu/3883819/%CE%97_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7_%CE%AE_%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC

I have uploaded the corrected version of the greek translation of the “Snowwhite and the other” paper. For greek you open the link above, the english text is here https://www.academia.edu/3883808/Snowwhite_and_the_other_or_Lessons_in_Political_Economy_for_children_of_all_ages