Tag Archives: patriarchy

Seminar/Σεμινάριο – Explorations in other economics: Cases, projects and methods/Διερευνήσεις σε άλλα οικονομικά: Περιπτώσεις, ερευνες και μέθοδοι

Standard

Αυτές είναι οι διαφάνειες της εισαγωγικής παρουσίασης, του φυλλαδίου και των δορυφορικών παρουσιάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο της 15.9.2016 στο Κέντρο Αγρο-οικολογίας, Υδάτων & Σθένους (Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ).

https://www.academia.edu/28556217/Explorations_in_other_economics_Projects_cases_and_methods

This is the introductory presentation, handout and satellite presentations for the seminar on Heterodox Economics held at the Centre for Agroecology, Water & Resilience (Coventry University) on September 15th 2016.

 

 

Advertisements

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ : ΥΠΟΣΚAΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ & ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Standard

Διαθέσιμη ήδη η μετάφραση της μελέτης που παρουσιάστηκε το 2015 στο 3ο Συμπόσιο Eλληνικής Γαστρονομίας
https://www.academia.edu/27443350/%CE%9C%CE%91%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%A3_%CE%A3%CE%A4%CE%91_%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9AA%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3_%CE%A4%CE%97%CE%9D_%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%91_and_%CE%A3%CE%A6%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A5%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%A5_%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D

Cooking struggles in Cretan folktales: Undermining patriarchy & forging solidarity among women

Standard

Finally, the full text of the conference paper is available online

https://www.academia.edu/27163108/Cooking_struggles_in_Cretan_folktales_Undermining_patriarchy_and_forging_solidarity_among_women

Abstract

The paper is part of a larger research project concerning grassroots economics, i.e. theory and practice, which exist among everyday people and communities, in spaces which are more informed by everyday communal life and/or social movements than by established economic thinking. Folktales, therefore, are one among the sources I use for learning and  understanding grassroots economics.
In this paper, I analyse folktales within the framework of capitalist patriarchy having in mind that the folktales draw ideas and resistance stories from social struggles and  arrangements that might be non-capitalist and/or non-patriarchal at the same time. My case studies are various folktales from the island of Crete, Greece, and the main research question is how kitchen work performed by women is valued and perceived through local folktales and how the folk narratives of women’s kitchen tasks raise issues about the possibilities for fighting back patriarchal rules and enhancing solidarity among women.
The next section presents the theoretical framework of analysis and section three explains how folktales function as sources of grassroots economics. The research questions and the method of analysis are presented in section four and section five examines the main themes emerging in Cretan folktales with reference to women’s work and action in the kitchen. In section six I discuss how the themes answer or illustrate better the research questions and the concluding remarks are presented in section seven.

Solidarity, grassroots initiatives and power relations – Αλληλεγγύη, δομές βάσης και σχέσεις εξουσίας

Standard

The article is accessible at http://wer.worldeconomicsassociation.org/papers/solidarity-grassroots-initiatives-and-power-relations/

and the Abstract is:

Although solidarity is not a recent phenomenon, the emergence of new or re-invented forms of production and sharing that are based on that principle, has raised again several burning questions of what solidarity is and how far it can go, particularly under circumstances that may prove devastating for individuals, households and communities. The present paper is a result of both theoretical and empirical research regarding several types of grassroots initiatives which have functioned in Greece during the last six years. It investigates solidarity-related economic structures in order to clarify related questions, shows the complexity of practiced solidarity, identifies the main lines where solidarity might collide with power at the expense of the disadvantaged, and explores possible means of preventing power from invading those structures and thereby interfering with the survival of people and their communities.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα και είναι στα αγγλικά, προσβάσιμο εδώ http://wer.worldeconomicsassociation.org/papers/solidarity-grassroots-initiatives-and-power-relations/

Περίληψη

Μολονότι η αλληλεγγύη δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, η εμφάνιση νέων ανα-εφευρημένων μορφών παραγωγής και ανταλλαγής που βασίζονται στην εν λόγω αρχή, έθεσε και πάλι διάφορα φλέγοντα ερωτήματα ως προς το τί είναι αλληλεγγύη και σε ποιά έκταση μπορεί να φτάσει, ιδιαίτερα από συνθήκες που μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για ανθρώπους, νοικοκυριά και κοινότητες. Η παρούσα μελέτη είναι αποτέλεσμα θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας σχετικά με διάφορους τύπους πρωτοβουλιών βάσης που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών. Διερευνά τις οικονομικές δομές που σχετίζονται με την αλληλεγγύη προκειμένου να αποσαφηνίσει σχετικές ερωτήσεις, δείχνει την πολυπλοκότητα της αλληλεγγύης στην πράξη, εντοπίζει τις κύριες γραμμές όπου η αλληλεγγύη θα μπορούσε να συγκρούεται με την εξουσία εις βάρος των πιο αδυνάμων, και διερευνά πιθανούς τρόπους να αποτραπεί η εξουσία από το να εισβάλει στις εν λόγω δομές παρεμβαίνοντας έτσι στην επιβίωση των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους.

 

 

 

Η ελληνική οικονομία ως αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας & η επιλογή της δυστοπίας

Standard

Πρόκειται για μετάφραση της μελέτης που υπάρχει ήδη στα αγγλικά ως Greek economy as a failure of capitalist patriarchy and the choice of dystopia (2014).

https://www.academia.edu/16630179/%CE%97_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82

English text

https://www.academia.edu/8884091/Greek_economy_as_a_failure_of_capitalist_patriarchy_and_the_choice_of_dystopia

Everyday practices in Greece in the shadow of property – Καθημερινές πρακτικές στην Ελλάδα στη σκιά της ιδιοκτησίας

Standard

[English text follows]

Είναι το 19ο κεφάλαιο στον συλλογικό τόμο Untamed Urbanism [Ατιθάσευτες Αστικές Πρακτικές] υπό την επιμέλεια των Adriana Allen, Andrea Lampis και Mark Swilling, εκδ. Routledge.

Χρησιμοποιώ μετα-αποικιακή θεωρία, φεμινιστική θεωρία και γιουγκική ψυχανάλυση για να εξετάσω αφ’ ενός την παράλογη επιθετικότητα των ιδιοκτησιακών καθεστώτων στα αστικά κέντρα σε βάρος των εναλλακτικών δομών οικονομικής δραστηριότητας και αφ’ ετέρου κατά πόσο οι δομές αυτές μπορεί να δίνουν μια ευκαιρία για συλλογική χειραφέτηση σε πρακτικό και ψυχικό επίπεδο.

https://www.academia.edu/15972848/Everyday_practices_in_Greece_in_the_shadow_of_property_Urban_domination_subverted

This is chapter 19 in: Adriana Allen, Andrea Lampis and Mark Swilling (2015) “Untamed Urbanisms”, Taylor & Francis- Routledge, London & New York, pp. 270-283.

Abstract:

Collective cultivations, kitchen collectives, social kitchens, artistic collectives, self-education projects require, apart from human effort and materials, a space where they can be realised. Whether in open or in built space, those initiatives, formed in most cases through grassroots practices and movements, create a relationship with urban space which is not deployed along the public-private axis, much less through the institutional and social construction of private property over land.

Therefore, the paper explores the social arrangements by which those grassroots collective production and sharing are situated and performed in the city space; whether these arrangements challenge or break through the estalblished private property rights; and how those same initiative re-negotiate or even subvert the order of the city.

The theoretical approaches are emerging from the feminist critique on private property but also from analytical approaches of the Jungian school. The two grassroots case studies refer to urban initiatives which emerged the last four years in Greece while the third one is a case study to show the position and arguments of the other side, i.e. the policy of privatising public space.

Cooking struggles in Cretan folktales – Μαγειρικοί αγώνες στα Κρητικά παραμύθια

Standard

This the presentation used in the Greek Gastronomy Symposium (Karanou, July 25-26th 2015) and the paper will be uploaded in the following weeks.

The paper examines Cretan folktales as sources of grassroots economics, i.e. as sources of political economic ideas emerging and diffused among local communities in Crete.

https://www.academia.edu/14430381/Cooking_struggles_in_Cretan_folktales_Undermining_patriarchy_and_forging_solidarity_among_women

Αυτή είναι η παρουσίαση που χρησιμοποιήθηκε στο Συμπόσιο Ελληνικής Γαστρονομίας (Καράνου, 25-26 Ιουλίου 2015) και η μελέτη θα αναρτηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

H μελέτη εξετάζει τα Κρητικά παραμύθια ως πηγές ριζικών οικονομικών, δηλαδή ως πηγές πολιτικο-οικονομικών ιδεών που εμφανίζονται και διαδίδονται μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην Κρήτη.

Η δυστοπία ως πλαίσιο διαπραγμάτευσης ενός αποτυχημένου συστήματος

Standard

Άρθρο βασισμένο σε ερευνητικές σημειώσες, προσθήκες, διορθώσεις στη μελέτη για την αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας στη νότια Βαλκανική. Τελικά η δυστοπία προσπαθεί να εμφανιστεί ως αναπόφευκτη ή έτσι μας φαίνεται;

http://thecricket.gr/2015/07/dystopia_sistima/

“Women in alternative economy” paper available! Το άρθρο για τις “Γυναίκες στην εναλλακτική οικονομία”, στο διαδίκτυο!

Standard

Το άρθρο για το ρόλο των γυναικών στην εναλλακτική οικονομία δημοσιεύθηκε επιτέλους, και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο δωρεάν μέχρι την 10-1-2015, στο σύνδεσμο

http://authors.elsevier.com/a/1Q48S-6kq9AaE

My article about women’s role in alternative economy in Greece is published, at last! it is freely accesible till Jan 10th 2015 at

http://authors.elsevier.com/a/1Q48S-6kq9AaE

Greek economy as a failure of capitalist patriarchy and the choice of dystopia

Standard

The full paper on how capitalist patriarchy intensified its attack to producer communities in greece because, despite their deficiencies, their resistance has not been unsuccessful the last 180 years or so. This is a pilot research study i am working on the last year in order to understand capitalist system as it is specifically implemented in Greece (possibly in other similar countries too).

You may access the full paper and comment either here at the blog or at the Conference website.

Conference participation of the public is free and mostly welcome! Please, read the other papers too, they are really very informative on what is happening in Greece right now.

http://greececonference2014.worldeconomicsassociation.org/papers/greek-economy-as-a-failure-of-capitalist-patriarchy-and-the-choice-of-dystopia/

Το πλήρες κείμενο της μελέτης που επεξεργάζομαι τον τελευταίο χρόνο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο και μπορείτε να σχολιάσετε εδώ ή στη σελίδα του συνεδρίου. Για την ώρα η μελέτη είναι στα αγγλικά  μόνο το μισό κείμενο είναι στα ελληνικά, οπότε θα δημοσιευθεί τους επόμενους μήνες.