Πρόγραμμα 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Κοινά & την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

Standard

Εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Κοινά και την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα 4-7 Μαϊου. Η συμμετοχή και η παρακολούθηση είναι δωρεάν, ώστε να διευκολυνθούν όλοι και όλες να παρακολουθήσουν.

 

https://commonsseauth.wordpress.com/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-1%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/

 

 

 

What if economics was otherwise? – Κι αν τα οικονομικά ήταν αλλιώς;

Standard

This is the story of my research in pictures only! It has been prepared as a pechakucha presentation for the Research Communication Skills Course, run and taught by Dr Kieran Fenby-Hulse at Coventry University, Autumn-Winter 2016-7.

 

Αυτή είναι η ιστορία της έρευνάς μου μόνο με εικόνες! Ετοιμάστηκε σαν παρουσίαση pechakucha για το Μάθημα Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων για Έρευνα, που έλαβε χώρα και διδάχθηκε από τον Δρα Kieran Fenby-Hulse στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ, το φθινόπωρο-χειμώνα 2016-7.

 

https://www.academia.edu/32715648/What_if_economics_was_otherwise

Globalisation & Public Health – Παγκοσμιοποίηση και Δημόσια Υγεία

Standard

Αυτές είναι οι διαφάνειες, η άσκηση και η βιβλιογραφία για την διάλεξη σχετικά με την Παγκοσμιοποίηση και τη Δημόσια Υγεία, στις 8 Φεβρουαρίου 2017 στη Σχολή Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Υγείας του Πανεπιστημίου του Κόβεντρυ.

This is the set of slides, the exercise and the reading list for the “Globalisation & Public Health” session on February 8th at the School of Nursing, Midwifery & Health of Coventry University.

https://www.academia.edu/32353124/Globalisation_and_Public_Health_slides_exercise_and_reading_list_

 

 

What if there is no surplus in the economy? – Και αν δεν υπάρχει πλεόνασμα στην οικονομία

Standard

Αυτές είναι οι διαφάνειες για τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Ιστορικού Υλισμού 2017, που διεξήχθη στη Βηρυττό, 10-12 Μαρτίου 2017.

https://www.academia.edu/31944779/What_if_there_is_no_surplus_in_the_economy

This is the slide presentation used at the Historical Materialism -Beirut 2017 Conference (10-12.3.2017, Beirut – Lebanon).

Accounting value for food: Some main issues

Standard

This the slides set of the presentation at the Deliberative Process 1 of 2 “Transitions to Sustainable Food Systems”, held in Bristol on January 26th 2017.

https://www.academia.edu/31504677/Accounting_value_for_food_Some_main_issues

 

Presentation slides of the paper “Persistent food shortages in Venetian Crete: A first hypothesis”

Standard

This is the presentation for the paper “Persistent food shortages in Venetian Crete: A first hypothesis”, presented at the 2nd COMPOT workshop “Explaining famines, defining responsibilities”, held in Turku, Finland on 12-15.1.2017. The paper will be available in a few months.

https://www.academia.edu/31173658/Persistent_food_shortages_in_Venetian_Crete_A_first_hypothesis

Αυτή είναι η παρουσίαση για την μελέτη “Επαναλαμβανόμενες διατροφικές ελλείψεις στη βενετική Κρήτη: Μια πρώτη υπόθεση εργασίας” που παρουσιάστηκε στο 2ο εργαστήριο COMPOT “Εξηγώντας τους λιμούς, ορίζοντας ευθύνες” που έλαβε χώρα στο Τούρκου της Φινλανδάς, την 12-15.1.2017. Η πλήρης μελέτη θα είναι διαθέσιμη σε μερικούς μήνες.

 

Συνοδευτικό κείμενο για την παρουσίαση “Φύση, χρυσός και αγώνες για τις αξίες – Compelementary text (in Greek) for presentation on “Nature, gold and struggles for values”

Standard

Το συνοδευτικό κείμενο σχετικά με τις αντιλήψεις μας για τις αξίες και πώς κινήματα όπως αυτά στην Βόρεια Ελλάδα κατά των εξορύξεων χρυσού (Χαλκιδική – Σκουριές, Πέραμα, Σάπες), αναδιαμορφώνουν τόσο την πράξη όσο και την θεωρία για την αξία της φύσης, είναι στον σύνδεσμο

Complementary text – Συνοδευτικό κείμενο

This is a complementary text (in Greek) for the conference presentation “Nature, gold and struggles for values” presented on 11.11.2016 at the 13th Historical Materialism Conference. The full paper will be available the following months. The presentation files are available at the links below.

Το κείµενο γράφτηκε ως συνοδευτικό υλικό για την παρουσίαση της µελέτης «Φύση, χρυσός και αγώνες για τις αξίες», που παρουσιάστηκε την 11-11-2016 στο Ετήσιο Συνέδριο Ιστορικού Υλισµού, στο Λονδίνο. Η πλήρης µελέτη πρόκειται να δηµοσιευθεί σε λίγο καιρό στην Αγγλική γλώσσα. Η παρουσίαση στα ελληνικά είναι στο σύνδεσμο https://www.academia.edu/30466197/%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82

και στα αγγλικά https://www.academia.edu/30466154/Nature_gold_and_the_struggles_for_value_s_

Patriarchy as an economic system – Η πατριαρχία ως οικονομικό σύστημα

Standard

This is the set of slides and the reading list used for the Doctoral Workshop held at CAWR (Coventry University) on January 17th 2017.

Αυτές είναι οι διαφάνεις και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στο διδακτορικό εργαστήριο που έγινε στο CAWR (Παπεπιστήμιο του Κόβεντρυ) την 17 Ιανουαρίου 2017.

 

https://www.academia.edu/30996090/Patriarchy_as_an_economic_system_parts_1-4_and_reading_list_

Colonialism and the economy (Doctoral workshop slides & reading list) – Αποικιοκρατία και οικονομία (διαφάνειες & βιβλιογραφία από το διδακτορικό εργαστήριο)

Standard

Αυτές είναι οι διαφάνειες (5 ενότητες) και η βιβλιογραφία από το εργαστήριο για την σχέση αποικιοκρατίας και οικονομίας, που έγινε την 12.12.2016 στο Πανεπστήμιο του Κόβεντρυ.

This is the set of slides and the reading list for the Doctoral Training Workshop held on 12.12.2016 at Coventry University.

https://www.academia.edu/30831609/Colonialism_and_the_Economy

 

 

 

Ο Κάρολος Μάρξ στην καινούρια του δουλειά – Karl Marx at his new job

Standard

Σκίτσο του Αντώνη Βαβαγάννη από τα Κουραφέλκυθρα 2016.

Cartoon by Antonis Vavayannis, 2016 – Kourafelkythra.

-And you, little girl, what would you like for a present?

– A bicycle!

– Are you sure? Are you sure you do not want a classless society without humans exploiting humans?

– No! i want a bicycle!

……..

– Hi Karl, how was your first day at the new job?

– Sucks.

antonis-vavagiannis_2016_kourafelkythra_karl-marx-agiovasilis

 

Short link for this post